Dokumenty Przedszkola

W zakładkach umieszczono najważniejsze dokumenty regulujące pracę przedszkola:
- Statut przedszkola,
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
- Procedury bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu.

Pozostałe dokumenty z którymi rodzice zaznajamiani są podczas zebrań ogólnych i grupowych są do wglądu w kancelarii przedszkola:
- Koncepcja pracy przedszkola na lata 2014-2017,
- Program wychowawczy,
- Program profilaktyczny,
- Roczny plan pracy przedszkola

Zapraszamy i zachęcamy do ich szczegółowej lektury.
Przedszkolowo.pl logo