Kadra

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, pełnych pasji i entuzjazmu, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Wychowawcy w swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie metody i formy pracy, dbają o twórczą postawę dzieci. Rozwijają ich zainteresowania i uzdolnienia oraz wiarę we własne możliwości. Aktywnie uczestniczą w spotkaniach metodycznych, kursach i warsztatach w celu doskonalenia własnej pracy.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr MAŁGORZATA JAKIMIAK
nauczyciel dyplomowany z 28 letnim stażem pracy; ukończyła studia magisterskie w zakresie Nauczanie początkowe, studia podyplomowe w zakresie:
Organizacja i zarządzanie oświatą, Historia, Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną oraz wiele kursów doskonalących

NAUCZYCIELE:

mgr JOANNA KONKEL - WICEDYREKTOR
Nauczyciel dyplomowany, 33 lata pracy w zawodzie. Ukończyła studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną. Studia podyplomowe w zakresie: Informatyka dla nauczycieli, Wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego, Organizacja i zarządzanie w oświacie, kurs kwalifikacyjny: Wychowanie do życia w rodzinie.
Nauczyciel współpracujący w grupie 3 - 4 latków

mgr ILONA SAWICKA
Nauczyciel mianowany, 10 rok pracy w zawodzie. Ukończyła studia magisterskie - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach oraz warsztatach.
Wychowawca grupy 3 - 4 latków

mgr MARTA ROGUSKA-ROSZAK
Nauczyciel kontraktowy; 8 rok pracy w zawodzie. Ukończyła studia licencjackie- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, studia magisterskie- oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii oraz nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji. Certyfikowany terapeuta ręki dzieci i młodzieży. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INNP.
Wychowawca grupy 5 - 6 latków.


NAUCZYCIELE ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

mgr Ilona Sawicka - logopedia
mgr Marta Roguska-Roszak- logopedia


PERSONEL OBSŁUGOWY:

BOŻENA NOWAK - pomoc nauczyciela
ALICJA SZOŁTYSEK - pomoc nauczyciela/ obsługa kancelaryjna przedszkola

XIII
Przedszkolowo.pl logo