Kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU GMINNYM W GWIAZDOWIE I FILII W SŁAWSKU NA ROK SZKOLNY 2021/2022uroczystosciil
WRZESIEŃ1. Już wakacje są za nami, do przedszkola więc wracamy – rozpoczęcie nowego roku szkolnego, zabawy integrujące( 1 września)

2.Od najmłodszego, aż po starszaka wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka– Światowy Dzień Przedszkolaka w przedszkolu; (20 września)

3."Akcja-segregacja"– udział w akcji Sprzątanie świata- Polska 2021

4.„Cała Polska czyta dzieciom”- Inauguracja kampanii z wykorzystaniem literatury okazującej wartości przyjaźni , pracy, stosunku do kłamstwa ( 30 września) .PAŹDZIERNIK1.Światowy Dzień Drzewa ( 11 październik)
2. Światowy Dzień Mycia Rąk ( 15 października)

LISTOPAD


1.Narodowe święto Niepodległości – Jesteśmy Polką i Polakiem - zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi ( 12 listopada)

2. Jesteśmy dziećmi, ale mamy swoje prawa - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w przedszkolu(19 listopada)

3.Dzień Życzliwości (22 listopad)


GRUDZIEŃ1. Czerwona postać z bajki rozdaje prezenty na Mikołajki – Mikołajki – Mikołajki w przedszkolu (wizyta Mikołaja, paczki)( 6 grudnia )

2.Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - "Przedszkolni Wolontariusze"( 10 grudnia)

3.Pójdźmy wszyscy do stajenki– kolędowanie w grupach przedszkolnych, Wigilia przedszkolaków, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń.( 22 grudnia)

STYCZEŃ1.Dzień Seniora-Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu- ( 21 styczeń)

LUTY


1. Karnawałowy czas do zabaw zaprasza nas- bal karnawałowy(24 luty)

Inne imprezy organizowane w przedszkolu z udziałem dzieci:
☺ Organizacja urodzin dzieci – cały rok
☺ Spektakle teatralne na terenie przedszkola organizowane przy współpracy z Radą Rodziców i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – terminy do uzgodnienia z grupami teatralnymi
☺ Wycieczki i spacery związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej organizowane wg miesięcznych planów pracy (do środowisk przyrodniczych, instytucji użyteczności publicznej - poznawanie dalszego otoczenia (szkoła podstawowa, biblioteka, urzędy i zakłady użyteczności publicznej, las, łąka, ogródki , sklepy, boisko, itp.).
☺ Wycieczki autokarowe.
☺ Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
☺ Konkursy organizowane przez inne instytucje.
☺ Spektakle teatralne i projekcje kinowe poza przedszkolem.
☺ Akcje i projekty organizowane przez instytucje współpracujące z przedszkolem. Programy ogólnopolskie.
☺ Warsztaty lub zajęcia otwarte z udziałem rodziców


Przedszkolowo.pl logo